Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen Aabenraa

Forbundet er hovedorganisation for sports- og lystfiskerforeninger i Danmark.

Enkeltpersoner kan optages som individuelle medlemmer af forbundet. Kommuner, skoler, grejbutikker m.m. kan efter forbundsbestyrelsens godkendelse optages som juridiske medlemmer.

 

Danmarks Sportsfiskerforbunds formål er:

 

Som hovedorganisation at repræsentere forbundets foreninger og medlemmer.

Sikre medlemmerne gode udfoldelsesmuligheder.

At varetage medlemmernes interesser over for organisationer og myndigheder.

At beskytte, bevare og genoprette danske vandløb og søområder.

At arbejde for – og fastholde krav om rene have og indre danske farvande, samt bevarelse og genopretning af yngle- og opvækstområder for fisk.

At sikre en sund fiskebestand i fersk-, brak- og saltvand.

Om nødvendigt – at sikre, bevare og erhverve fiskerettigheder til forbundets foreninger og medlemmer.

At gøre sportsfiskeri til en spændende fritidsaktivitet.

At oplyse om regler og holdninger i forbundet til sportsfiskeri.

At udnytte vores lovsikrede rettigheder til gavn for dansk natur og medlemmernes rekreative fiskeri.

 

 

Læs om DSF's vedtægter HER.....