Fiskevand og pladser

Sportsfiskerforeningen Aabenraa

Arnå og surbæk

 

Totalfredning 1. november - 15. april

 

Der må kun fiskes med 1 stang og der skal ved ormefiskeri minimum anvendes krogstørrelse 1.

 

Det er kun tilladt at fiske med modhageløs krog eller krog hvor modhagen er trykket helt ned.

 

Fangstbegrænsning i Surbæk og Arnå er sat til max 2 laksefisk pr. dag.

 

BEMÆRK: Stalling er totalfredet hele året.

 

Fangstbegrænsning: Der må kun hjemtages 1 laks pr. medlem pr. år. Dette dog under forudsætning af, at kvoten ikke er opbrugt.

 

Hustru fisker vederlagsfrit og der kan købes gæstekort når et medlem ønsker en udenbys boende gæst medtaget.

 

Hvert medlem kan rekvirere 1 gratis gæstekort pr. sæson ved henvendelse til formanden

Gelså

 

Vi har et rigtig godt fiskevand i Gelså. Her bliver der hvert år taget masser af store fisk! Læs mere om gelsåen på gelsåsammenslutningens hjemmeside her: http://www.gelsaa.dk/

Kystpladser

 

opdateringer følger

 

Kysterne rundt om Aabenraa, er spækket med fantastiske kystpladser. På vores klubture er vi selvfølgelig rundt på mange forskellige af dem.

 

På kortene til højre, ses fredningsbælterne i hhv. Aabenraa fjord, Haderslev fjord, Løjt land, Alssund samt ydersiden af Als. På billede 1 kan man også se fredningsbælterne omkring Graasten og Flensborg fjord.

 

Det er meget vigtigt at man er opmærksom på disse fredningsbælter. Der er fredningsbælter for hvert Å/bæk udløb. Nogle er helårsfredet mens andre er det i perioder. Dette fremgår også af kortene.

 

 

HUSK at når man fisker i vande i Danmark - undtaget fiskesøer/Put and Take vande - skal man have et gyldigt lystfiskertegn. Dette lystfiskertegn kan købes på diverse turistkontorer eller på https://www.fisketegn.dk/

 

Det er også vigtigt at man følger mindstemålene og fredningerne!

 

 

Mindstemålene på div. arter, samt fredningstider kan ses her: http://m.fisketegn.dk/mindstem%C3%A5l_og_fredningstider.aspx?ID=45364