Foreningen og kontakt

Sportsfiskerforeningen Aabenraa

Vores klubhus

Foreningen har et lækkert klubhus, lige ned til Aabenraa Fjord.

Klubhuset ligger Østre Havnevej 58

 

Sådan finder du klubhuset:

Kør ind ad Kilen. Kør ind ad 4. vej på højre hånd, lige efter Nyhavn, og fortsæt helt hen til vandet. Klubhuset ligger på højre hånd lige før svinget.

 

 

 

 

 

 

Aabenraa Ørredfond

 

 

§1. Fondens navn

 

Fondens navn: Aabenraa Ørredfond Fonden står under og

 

administreres af Sportsfiskerforeningen Aabenraa.

 

Fondens interesseområde: Kyststrækningen fra Nald-tang i syd til Sønderballe i nord,samt Sportsfisker-foreningens egne fiskevande.

 

§2. Formål

 

Fondens formål er at ophjælpe ørredbestanden inden for interesseområdet ved udsætninger i Sportsfiskerforeningens egne ferske vande, udsætninger direkte i havet og bidrage økonomisk til opfyldelse af den gældende udsætningsplan for Aabenraa fjordområdet.

Herudover er det fondens formål at sikre foreningens vande såvel biologisk som økonomisk.

 

 

§3. Midler

 

Fondens midler tilvejebringes ved afholdelse af den årlige ørreddag samt frivillige bidrag indbetalt på postgiro-konto. På Ørreddagen fiskes inden for det af bestyrelsen fastsatte konkurrence-område der angives i Ørreddagsprogrammet.

 

 

§4. Ledelse

 

Fondens ledelse består af bestyrelsen for Sportsfiskerforeningen Aabenraa. Bestyrelsen forestår indkøb og udsætning af fisk. Regnskabet føres af foreningens kasserer og revideres af foreningens revisorer. Regnskabet offentliggøres en gang årligt, sammen med foreningens regnskab.

 

 

 

 

Udviklingen kan du som medlem af Sportsfiskerforeningen Aabenraa følge i forbundsbladet "Sportsfiskeren", der siden 1991 har været et gode til alle DSFs medlemmer.

 

Sportsfiskerforeningen Aabenraa har i 2013 købt eget klubhus på Østre Havnevej 58, hvor vi afholder klubaftener og fluebinding. Hele vinterperioden er der klubaften for seniorerne hver mandag.

 

Foreningen har en aktiv juniorafdeling, hvor unge fra 10 og til og med deres 18 års fødselsdag kan lære at fiske, binde fluer, lave blink og spindere. Juniorafdelingen holder møde ca. 2 gange om måneden. Det er pt. hver anden torsdag.

 

Sportsfiskerforeningen Aabenraa er også ansvarlig for Aabenraa Ørredfond, som har til opgave, at indkøbe og udsætte fisk i interesseområdet (læs mere under Aabenraa Ørredfond).

 

I den forbindelse afvikler Aabenraa Ørredfond, hvert år på Langfredag, en konkurrence med rigtig mange fine præmier.

 

For rigtig mange deltagere er Ørreddagen en årlig tilbagevendende begivenhed de kommer hjem til Aabenraa for – vi oplever folk fra Norge og hele Danmark der tropper op hvert år.

 

Foreningen er en åben forening der har plads til medlemmerne, og selvom vi råder over rigtig meget godt fiskevand, deriblandt Arnå, som er vores eget vand og hvor der er rig mulighed for at fange både Havørred og Laks, har vi ingen venteliste.

 

Vi optager ubegrænset antal personer fra Danmark, ligesom vi også har en del udenlandske medlemmer – disse må dog højst udgøre 10 % af medlemstallet.

 

Foreningens historie

 

Som vi kan læse i artiklen fra dagbladet Sønderjyden, blev foreningen oprettet januar 1951. Dr. Harald Nielsen blev foreningens formand, og det bemærkelsesværdige er, at foreningen igennem næsten 60 år, kun har haft 13 formænd.

 

Foreningen har, hvis man kigger i de gamle papirer, altid været en meget aktiv forening med mange aktiviteter for medlemmerne. Dette er måske medvirkende til, at rigtig mange medlemmer, har været i foreningen i rigtig mange år.

 

 

Foreningen har altid været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF).

Danmarks Sportsfiskerforbund har som de eneste stor politisk og lovgivningsmæssig indflydelse og er desuden den eneste landsdækkende organisation, der på demokratisk vis og uafhængig af andre interessegrupper taler vor sag politisk.

Uden DSF havde vi dag f.eks. intet fisketegn, og at landets fiskerilove i høj grad tilgodeser netop vore interesser er helt og holdent DSFs fortjeneste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub bladet

 

Klubbladet, er et foreningsblad der bliver udgivet 4 gange årligt. I bladet fortælles der bl.a. om fangster, beretninger fra formanden og eventuelle vigtige informationer, der er blevet taget op i bestyrelsen. Foruden dette er der også referater fra diverse klubture, samt en kalender over de kommende aktiviteter.

 

Her kan du se blade som der er udgivet gennem tiden. Det er desværre ikke alle blade vi har i digital format.

 

For at åbne det bestemte blad, skal du trykke på filhentnings knappen i øverste venstre hjørne af filen.

(Se nedstående pil)

----------------------------------------->

 

 

 

Bestyrelsen.

 

Formand: Kim Andersen

 

Søparken 77

6230 Rødekro

Tlf.: 2894 0475

Email: formand@aabenraa-sportsfiskerforening.dk

 

 • Pressekontakt
 • Foreningens repræsentant i

Vidåsammenslutningen

 • Foreningens repræsentant i

Gelsåsammenslutningen

 • Juniorudvalg
 • Klubhusudvalg (Projektkoordinator)
 • Lodsejerudvalg
 • Seniorudvalg
 • Ansvarshavende redaktør
 • Fundraisingudvalg
 • Ørreddagsudvalg (Formand)
 • Arb. gruppen Lottospil
 • Arb. gruppen Skjern Å
 • Arb. gruppen Medlemshvervning (Formand)
 • Arb. gruppen Messestand
 • Arb. gruppen Mere fiskevand (Formand)

 

 

Næstformand: Carl Petersen

 

Hedeløkke 12. Bodum

6200 Aabenraa

Tlf.: 5121 0005

Email:naestformand@aabenraa-sportsfiskerforening.dk

 • Lystfiskeriets dag (Formand)
 • Klubhusudvalg (Formand)
 • Juniorudvalg
 • Seniorudvalg
 • Sponsoraftale med OK
 • Opkræver gebyrer for deltagelse i

fluebinding, kurser mm

 • Ørreddagsudvalg
 • Arb. gruppen Minimesse
 • Arb. gruppen Medlemshvervning

 

 

Kasserer: Lars P. Madsen

 

Tulipanvej 2

6500 Vojens

Tlf.: 4081 2550

Email: kasserer@aabenraa-sportsfiskerforening.dk

 • Foreningens regnskab
 • Aabenraa Ørredfonds regnskab
 • Foreningens forsikringer
 • Medlemsregistrering
 • Materiale til nye medlemmer
 • Lodsejerudvalg (Formand)
 • Klubhusudvalg
 • Ørreddagsudvalg
 • Arb. gruppen Minimesse
 • Arb. gruppen Medlemshvervning
 • Arb. gruppen Mere fiskevand
 • Arb. gruppen Fredningsbæltemarkering

(Formand)

 • Møder i Grønt Råd

 

 

Bestyrelsesmedlem: Danny Vollertsen

 

Borgmesterløkken 13a

6200 Aabenraa

Tlf.: 4093 6757

Email: bestyrelse2@aabenraa-sportsfiskerforening.dk

 

 • Ørreddagsudvalg
 • Arb. gruppen Medlemshvervning

 

 

Bestyrelsesmedlem: Leif Bennhøft

 

Petersborg 53, 1tv

6200 Aabenraa

Tlf.: 5195 4159

Email: bestyrelse1@aabenraa-sportsfiskerforening.dk

 • Elfiskeri i Arnå
 • Vandplejeudvalg (Formand)
 • Ørreddagsudvalg
 • Arb. gruppen Medlemshvervning
 • Arb. gruppen Minimesse
 • Arb. gruppen Messestand

   

   

Sekretær: Hans Peter Langkilde

 

Lindbjerg 57

6200 Aabenraa

Tlf.: 4131 3350

Email: sekretær@aabenraa-sportsfiskerforening.dk

 • Ørreddagsudvalg
 • Fundraisingudvalg (Formand)
 • Vandplejeudvalg
 • Webmaster
 • Arb. gruppen Messestand
 • Arb. gruppen Medlemshvervning
 • Arb. gruppen Minimesse
 • Facebook administrator

 

 

 

Suppleant: Svend Åge Boll

 

Havretoften 26, Felsted

6200 Aabenraa

Tlf.: 7468 5717 / 2944 9713

Email: suppleant1@aabenraa-sportsfiskerforening.dk

 • Seniorudvalg
 • Ørreddagsudvalg
 • Arb. gruppen Medlemshvervning

 

 

 

Suppleant: Poul Thude

 

Karpedam 4a

6200 Aabenraa

Tlf.: 2724 1463

Mail:

 • Juniorudvalg
 • Ørreddagsudvalg
 • Arb. gruppen Medlemshvervning